Senior Massage Boka Direkt

Massage kan vara ett utmärkt medel för att förbättra fysisk kondition och välbefinnande för seniorer. Användning av dessa förfaranden kan endast ske med samtycke av läkare. Det finns många sjukdomar vars behandling inte bör begränsas enbart till farmakologisk behandling eller rehabilitering utan komplettera de grundläggande metoderna för att på ett effektivt sätt handskas med sjukdomar. Viktigt: massage tekniken måste anpassas till hälsostatus och patientens behov. Direkt boka massage hos oss med anslutna massage massageterapeuter med specialistkompetens i geriatrik.